Župnijski žarki od 7. do 14. aprila 2024

2. velikonočna, bela nedelja
nedelja Božjega usmiljenja

7. april 2024

Divača 9:00 ++ Škrlj in Opara, po namenu Dane 23

Vreme 10:30 v čast Božjemu usmiljenju za župnije

8.4., ponedeljek

Maksim in Timotej, mučenca

Vreme 19:00

++ starši Hrvatič, Gornje Ležeče 2

9.4., torek

Maksim Aleksandrijski, škof

Lokev 19:00

v čast Svetemu Duhu

10.4., sreda

Domnij (Domen), škof, mučenec

Lokev 9:00

v zahvalo Materi Božji

11.4., četrtek

Stanislav, škof, mučenec

Divača 19:00

za vse pokojne, Dolnje Ležeče

12.4., petek

Zenon Veronski, škof

Vreme 19:00

++, Gornje Ležeče 21

13.4., sobota

Martin I., papež, mučenec

Lokev 19:00 nedeljska sveta maša

za zdravje in mir v družini, otrocih in vnukih,Lokev

3. velikonočna nedelja

14. april 2024

Divača 9:00 za zdravje, Divača

Vreme 10:30 za župnije, za birmance

Danes bo v Divači opasilo. Vabljeni, da pripravite pecivo za druženje po maši.

Verouk bo jutri ob 17:30 v Vremah za 1. do 3. razred, ob 18:00 za 5. in 6. razred, ob 18:45 za birmance z Vrem s sveto mašo pri Fari. V četrtek v Divači ob 17:30 za 6. in 7. razred, ob 18:30 za vse birmance. V petek se z birmanci srečamo ob 18:30 v Vremah, v soboto ob 18:30 v Lokvi. Pred mašami bo prilika za spoved.

V nedeljo bo praznik svete birme za vse tri naše župnije, ko bo škof dr. Jurij Bizjak v Vremah podelil ta zakrament 23. mladim.

Za Veliko noč ste za cerkev v Divači darovali 731,20€, v Lokvi 572,10€, v Škocjanu 132,00€ in v Vremah 558,30€. Hvala za vse vaše darove za cerkve in za župnika.

V kapeli v Lokvi je družina Rože pripravila razstavo: Stari bogoslužni predmeti. Vabljeni!

 

 

2. velikonočna nedelja, nedelja božjega usmiljenja

 

Apd 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31

Jezus se prikaže učencem

20 19Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 21Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Jezus in Tomaž

24Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. 25Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 26Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 27Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«

Namen knjige

30Jezus je vpričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; 31ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.

 

»MOJ GOSPOD IN MOJ BOG!«

nalagam novice...