Medžupnijska Karitas Lokev - Divača - Vreme - Vatovlje

Leta 1999 smo se odzvali vabilu in na področju župnij Lokev, Divača, Vreme in Vatovlje ustanovili Medžupnijsko Karitas (MŽK). Vključeni smo v Kraško dekanijsko Karitas in preko nje povezani tudi s Škofijsko Karitas Koper.

S tem dejanjem smo se podali na pot "organizirane" oblike uresničevanja Jezusovega naročila ljubezni do bližnjega. Na začetku naše poti nas je bilo preko 20. Pozneje se je naše "uradno" število skrčilo in sedaj se nas na mesečnih srečanjih, ki so namenjena našemu stalnemu oblikovanju in načrtovanju, zbira 10. Poleg rednih sodelavcem pa se nam ob posameznih dobrodelnih akcijah pridružijo tudi mnogi občasni prostovoljci.

Po svojih močeh in sposobnostih se trudimo odgovarjati na stiske ljudi v naših župnijah, v dekaniji in tudi širšem prostoru. Delitev paketov pomoči posmeznikom in družinam, obiski bolnikov, pomoč šolarjem, sodelovanje s Skupnostjo Srečanje, dobrodelni koncert in druge prirediteve, dežuranje v Centru Karitas v Sežani, zbiranje starega papirja, plastičnih zamaškov, vključevanje v akcije Karitas na področjmu dekaniji, škofije, Sloveniji ... so samo nekatera področja našega delovanja.

Odkrivamo tudi nove stiske in področja, kjer nas čakajo ljudje. Vendar smo velikokrat nemočni, ker nas je premalo in ker smo včasih že utrujeni in naveličani. Želimo si novih članov, ki bi naše vrste osvežili in nam dali novega poleta.

Veseli bomo vsakega, ki se nam bo pridružil v želji, da prispeva svoje delež v mozaiku ljubezni do bližnjega.

Alojz Mljač