Molitve

Kazalo:

Molitev za rajne

Ljubi Gospoda svojega Boga

Sveti nadangel Mihael

Molitev za Slomškovo kanonizacijo

 


MOLITEV ZA RAJNE

Gospod, ti nisi Bog mrtvih, ampak živih ljudi.

V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi.

Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili,

s katerimi smo živeli.

Z njimi nas povezuje tvoja dobrota,

s katero ljubiš nje in nas.

Pred teboj se spominjamo vseh umrlih,

Vseh pozabljenih in zabrisanih imen.

Umrlih, ki jih nihče ne objokuje,

pogrešanih, katerih usoda nam je neznana,

obupanih, ki so si vzeli življenje,

vseh tistih, ki so jih ljudje umorili.

Vemo, da so v tvoji roki in te prosimo:

Sprejmi vse med svoje srečne otroke. (J. Zink)


»LJUBI GOSPODA, SVOJEGA BOGA!«

Vsemogočni, najsvetejši,
najvišji in najvzvišenejši Bog,
največje dobro,
vse dobro,
samo dobro,
ki si edini dober;
tebi dajemo vso hvalo,
vso slavo, vso zahvalo,
vso čast, vse poveličevanje; in za vse dobro
se imamo vedno zahvaljevati tebi.


Sveti nadangel Mihael

Sveti nadangel Mihael,brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni.
Amen.


MOLITEV ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO

Nebeški Oče!

Blaženi škof Anton Martin Slomšek

je luč na poti našega krščanskega življenja.

Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,

da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali

v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje

za njegovo kanonizacijo.

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...

Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!